Ansøgning til Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond skal indgives digitalt. Ved at klikke på boksen ”Søg om støtte”, får du adgang til at søge i følgende kategorier:

Det Kgl. Vajsenhus – Nuværende og tidligere elever.

Økonomisk Trang – uforskyldt social dårligt stillede danske statsborgere bosat i Danmark.

Patienter – Patienter med lungesygdom, hjertesygdom eller diabetes.

Dyrlægeregninger - Ubemidlede ældre personers dyrlægeregninger.

Ansøgninger modtaget pr. post tages ikke i betragtning.

Uddeling af legater foretages kvartalsvis. Ansøgeren modtager besked om eventuel tildelt legatportion pr. mail og beløbet indsættes på ansøgerens NemKonto.