Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.

Ved opslag i Ugeskrift for Læger i maj måned indkaldes ansøgninger én gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. juli.

Legatansøgning i tre eksemplarer ledsaget af et kortfattet CV sendes til Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond, c/o Tove H. Dahl, Købmagergade 3, 1150 København K. Der anvendes ikke fortrykt ansøgningsskema.

Den officielle legattildeling finder sted den første fredag i november i Det Kgl. Vajsenhus, Nørregade 51, København K.